Strona główna » Hologramy i legitymacje studenckie będą ważne dłużej – przedłużony termin na podbicie legitymacji

Hologramy i legitymacje studenckie będą ważne dłużej – przedłużony termin na podbicie legitymacji

cze 24, 2020 | Aktualności

Aktualizacja artykułu

Wraca obowiązek podbijania legitymacji studenckich kolejnymi hologramami. Ministerstwo Edukacji informuje  że z dniem 15 sierpnia 2021 znosi ograniczenie funkcjonowania uczelni.  Oznacza to, że naklejki i legitymacje studenckie zachowają ważność tylko do końca niniejszego zimowego semstru studenckiego.

W związku z pandemią panującą w naszym kraju, wszystkie hologramy, legitymacje studenckie oraz doktoranckie zyskają dłuższy termin ważności. Ich ważność nie upływa na koniec marca. Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma charakter ogólnopolski, powodując, że wszystkie doktoranckie i studenckie naklejki na legitymacje zostaną automatycznie przedłużone i będą miały dłuższy termin obowiązywania. Data ważności każdego hologramu na legitymację studencką wydanego przed 31 marca będzie przedłużona do końca letniego semestru. Dzięki temu działaniu MNiSW chce zmniejszyć skupiska studentów, którzy gromadziliby się przed dziekanatami. Od tej pory indywidualna wizyta na uczelni po naklejki studenckie nie jest konieczna, żeby podbić legitymację na kolejny semestr. Dotychczasowe naklejki i legitymacja studencka będą honorowane w środkach transportu i we wszystkich instytucjach.

Ministerstwo przedłuża ważność legitymacji studenckich na cały semestr letni

Sytuacja związana z pandemią rozwija się w szybkim tempie, co skłoniło Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do opracowania nadzwyczajnej nowelizacji, dotyczącej wydłużenia okresu ważności hologramów i legitymacji studenckich. Zmiany te mają maksymalnie ograniczyć ilość studentów, którzy w normalnej sytuacji tworzyliby zgromadzenia pod dziekanatami, by odebrać nowe hologramy studenckie do swoich legitymacji. Nowo wprowadzone rozporządzenie sprawia, że termin ważności naklejki i legitymacje studenckie ELS zostanie automatycznie wydłużony na czas całego następnego semestru letniego. Oznacza to, że z legitymacji studenckiej można korzystać aż do końca października bez posiadania nowego hologramu.

Decyzją ministerstwa, zniżki i ulgi są przyznawane studentom na podstawie naklejek z poprzedniego semestru. Wszystkie hologramy na legitymacje będą wciąż honorowane w środkach transportu i będą akceptowane przez wszystkie instytucje do końca semestru. Studenci nie muszą składać żadnych oświadczeń, czy deklaracji. Nie trzeba także pojawiać się na uczelni i w dziekanacie. Obecne naklejki na legitymacje , których termin ważności upływa 31 marca, zostaną automatycznie przedłużone do października 2020.

Według rozporządzenia MNiSW:

elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do czasu wznowienia działania uczelni w nowym semestrze, bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w §21 ust.1„.

Zarządzenie ministra spowodowane jest nadzwyczajną sytuacją w kraju. Epidemia koronawirusa wymusiła na rządzących opracowywanie specjalnych rozwiązań także w obszarze edukacji. Wobec zamknięcia instytucji oświatowych, studenci nie mieli możliwości przedłużenia swojej legitymacji. Po wprowadzaniu rozporządzenia, dotychczasowe naklejki na legitymacje studenckie zachowają ważność przynajmniej do początków przyszłego semestru.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

naklejki i legitymacje studencka z nnowym terminem ważności
Przedłużone hologramy i legitymacje studenckie

Od początku października na uczelniach zaczęło się wydawanie hologramów na legitymacje

W wybranych uczelniach zaczęto już wydłużać termin ważności legitymacji studenckich. Uczelnie rozpoczynają wydawanie nowych hologramów na legitymacje od początków października. Dziekanaty planują, że dzięki temu studenci będą mieli więcej czasu na podbicie dokumentu, a w konsekwencji na uczelniach nie będą tworzyć się kolejki. Dawniej studenckie hologramy na legitymacje z nową datą wydawano najczęściej krótko przed końcem kolejnego semestru, a więc tuż przed końcem ważności legitymacji. Sprawiało to, że pod dziekanatem tworzyły się duże skupiska studentów.

Wydawanie hologramów i legitymacji studenckich od 1 października jest formą przygotowania uczelni na nowy rok akademicki. Więcej czasu na odebranie naklejki i legitymacji studenckiej na wybranych uczelniach sprawi, że żacy zyskują nawet dwa miesiące na prolongatę dokumentu, a pod dziekanatami nie będą ustawiały się kolejki. Uniwersytety chcą maksymalnie rozłożyć  proces podbijania legitymacji, dlatego wydają nowe naklejki na legitymacje, już od początku semestru.  Jest to o tyle ważne, że w październiku swoje legitymacje przedłużają studenci i doktoranci a także studenci pierwszego roku. Ci ostatni już od początku nauki na uczelni, musza dysponować legitymacją  i ważną naklejką studencką. Dlatego też niektóre szkoły wyższe już teraz zaczynają wydawać hologramy studenckie i doktoranckie, żeby dać żakom więcej czasu na ich odbiór osobisty.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że w tej chwili nie słychać głosów rządzących, by planowali ponowne przedłużenie terminu legitymacji studenckich, tak jak to miało miejsce wiosną.  Obecnie jest wystarczająco wiele czasu na obiór nowej naklejki i podbicie legitymacji. Dlatego, nie planowane jest ponowne przedłużenie legitymacji studenckich poprzez nowe rozporządzenie ja ostatnio. Wchodzące wówczas w życie przepisy wydłużyły ważnośc hologramów na legitymację do końca semestru.

Kolejki do dziekanów po kolejne naklejki – legitymacje by zdążyć przed zamknięciem uczelni.

Wraz z rozpoczęciem każdego semestru akademickiego żacy muszą wydłużyć okres ważności legitymacji studenckiej. W tym celu zdobyć muszą hologramy studenckie naklejane na odwrocie dokumentu i wydawane w dziekanacie. Dzięki nalepce stwierdza się, czy legitymacja ELS jest ważna, a osoba posługująca się nią może kupować zniżkowe bilety w ZTM i PKP. Aktualnie nie trzeba prosić pracowników dziekanatu o nowe naklejki studenckie na swój dokument. Odgórnie ustalono, że data ważności starych hologramów – legitymacji studenckich, przedłużona zostaje do końca letniego semestru akademickiego. Pozwoliło to na zatrzymanie studentów w domach i nietworzenie kolejek pod dziekanatami, co w normalnej sytuacji miałoby miejsce.

Doktoranckie i studenckie naklejki na legitymacje również z dłuższym terminem ważności

Decyzją MNiSW także doktoranci mogą być spokojni o ważność swoich dokumentów. Regulacja ministerstwa ustala szczególne warunki postępowania z naklejkami i legitymacją doktoranta , czy przyznawaniem dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego. Wobec tego, jeśli hologram, legitymacja doktoranta kończy ważność w czasie ustalonym przez rozporządzenie, wówczas osoba ta nie musi starać się o nową naklejkę  na legitymację. Według nowych przepisów, obowiązujących w czasie pandemii, każda legitymacja doktoranta, której hologram na legitymację termin ważności upływa w dniach 12 marca – 31 marca 2020 roku, automatycznie zyskuje ważność do końca października 2020 roku. Wygląda to tak samo, jak w przypadku legitymacji studenckich, a doktorant nie musi indywidualnie zgłaszać się do dziekanatu, żeby załatwiać formalności.

Uniwersytety, akademie i politechniki zamknięte w czasie pandemii

Na tą chwilę wszystkie szkoły wyższe w kraju zdecydowały się o zawieszeniu działalności stacjonarnej. Decyzje te zapadły w oparciu o zalecenia ministerstwa. Wobec zamknięcia uczelni, studenci nie mieli możliwości odbioru nowych hologramów na legitymację. Zamknięcie uczelni zbiegło się z momentem zakończenia semestru. To właśnie wtedy należy odebrać kolejne naklejki na legitymacje z dziekanatu, by przedłużyć ważność swoich dokumentów.

Aktualnie zakłada się, że studenci wrócą do murów uczelni do na początku semestru. Część uczelni, jak Uniwersytet Gdański podjęły starania, by naukę zdalną prowadzić. Czas bez fizycznej obecności na uniwersytecie to jednak nie wakacje. Studenci uczestniczą w zajęciach zdalnych.

Jak informuje Jarosław Gowin, wicepremier i szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na tą chwile nie przewiduje się zmian w harmonogramie akademickim. Sesja oraz zakończenie roku akademickiego powinny odbyć się normalnie. Nie ma też w planach ponownego przedłużania  ważności legitymacji i naklejki na kolejny semestr poprzez ponowne rozporządzenia. Jest wciąż dużo czasu na przedłużenie ważności swoich dokumentów o kolejne hologramy na legitymacje.  Jeśli jednak zajdą szczególne przesłanki, odpowiednie decyzje podejmowane będą z Konferencjami Rektorów.

Należy więc oczekiwać, że rok akademicki zakończy się według planu. Dotyczy to zarówno egzaminów studenckich, jak i rekrutacji. Nie ma sygnałów, by planowano kolejne przedłużenie ważności legitymacji studenckich.

Zamów teraz nowy

Hologram na legitymację

31-10-22

+ numer seryjny

Kolekcjonerski hologram na legitymacje els z datą 31-10-22 już dostępny. Przeznaczony, dla wszystkich kolekcjonerów hologramów els, chcących powiększyć swoje zbiory o nowy egzemplarz z nową datą. Hologram dotyczy semestru letniego 2022.
Oferowane hologramy na legitymacje ELS, posiadają laserową datę ważności i unikalny numer seryjny oraz spełniają wszystkie standardy MEN. Potrzebujesz hologramy do legitymacji z innymi datami? Szukasz serii archiwalnych? Zobacz wszystkie dostępne edycje z poprzednich lat, wybierz i zamów.

inne daty

Hologram ELS

31-10-22

(4.91 / 5 )

Kolekcjonerski hologram studencki ELS z datą 31-10-22, przeznaczony na akademicki semestr letni 2022.

teraz

150 PLN

100 PLN

 

+ wysyłka w 24h

Kup teraz